Ympäristöjournalismi yleistyy Nigeriassa

Ympäristöjournalismin kurssin osanottajat ryhmäkuvassa Port Harcourtissa

Teksti ja kuvat: Kari Rissa

”Kriittisten ympäristöjuttujen määrä lehdissä on selvästi kasvanut. Pyrimme yhä enemmän liittämään ympäristönäkökulman mukaan myös yritystoimintaa ja maataloutta koskeviin juttuihin”, toteaa Financial Standard ‑lehden toimittaja Ugochukwu Chimeziri.

Ympäristöasiat ovat alkaneet kiinnostaa toimittajia Nigeriassa yhä enemmän. Useimmilta toimittajilta puuttuu kuitenkin riittävä perustieto ympäristöasioista.

Viestintä ja kehitys ‑säätiö Vikes toteuttaa Nigeriassa kolmivuotista hanketta, jolla pyritään nostamaan paikallisten toimittajien tiedon ja osaamisen tasoa ympäristöjournalismissa.

Toimittajien ympäristökurssitus alkoi keväällä 2009 kolmipäiväisellä koulutustilaisuudella Lagosissa. Toinen koulutustilaisuus järjestettiin syyskuussa Port Harcourtissa. Ensimmäisen vuoden kursseille on osallistunut yhteensä 30 journalistia.

Kursseja on luvassa vielä neljä lisää vuosina 2010 ja 2011.

Toimittajakurssien käytännön järjestäjänä Nigeriassa toimii Environmental Rights Action ‑järjestö (ERA).

Ympäristöjournalismin haasteet Nigeriassa

Kaasun loimutus on öljyntuotannon pahin yksittäinen ympäristöongelma Nigeriassa.

Ympäristöjournalismin haasteet ovat Nigeriassa suurempia kuin meillä täällä Suomessa: tietoa ei saa helposti, tilastot ovat useimmiten salaisia, yritykset vahtivat omia etujaan tiukasti. Poliiseja on joka puolella vahdissa konepistoolit tanassa, valokuvaaminen on hankalaa.

Toimittajia on aina silloin tällöin myös pidätetty, eritoten jos he ovat kirjoittaneet aroista asioista, joiden on tulkittu liittyvän maan turvallisuuteen.

Nigerian suurimmat ympäristöongelmat liittyvät saastepäästöihin ja onnettomuuksiin. Erityisesti öljyntuotanto aiheuttaa laajoja ympäristötuhoja. Vanhoista rikkinäisistä putkista pääsee vuotoja maahan ja pohjavesiin. Öljypumppujen vieressä liekitetään maakaasua yötä päivää. Poltto saastuttaa ilmaa ja aiheuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjä.

Ympäristöasioista kirjoittavia toimittajia on ollut Nigerian lehdissä ja sähköisissä tiedotusvälineissä vasta muutamia vuosia.

Nigerialaisten toimittajien ympäristötiedon taso on tällä hetkellä verraten vaatimaton. Taustatietoa puuttuu ympäristöasioiden ekologisista, lainsäädännöllisistä ja taloudellista kytköksistä. Vikesin rahoittama toimittajakoulutus pyrkii nostamaan ja syventämään ympäristöasioista kirjoittavien toimittajien osaamista juuri näillä alueilla.

Kurssin ohjelma ja luentojen sisältö

Port Harcourtin kurssin ensimmäisenä päivänä ERA:n toiminnanjohtaja Nnimmo Bassey esitteli kurssilaisille ympäristöhaasteita: öljyn aiheuttamaa ympäristön saastumista sekä myös globaaleja ympäristöongelmia.

CEDSI-järjestön maajohtaja Mina Ogbanga kertoi, miten uudet sosiaaliset mediat ja internet voivat olla hyödyksi ympäristöasioiden raportoinnissa.

Ympäristöjournalismin käytännön haasteista ja tiedonhankinnan vaikeuksista puhuivat Nation-lehden päätoimittaja Akanimo Sampson ja 234Next-lehden varapäätoimittaja Wale Fatade, joka myös veti ryhmätöitä. Molemmat korostivat ruohonjuuritasoisen ihmisläheisen ympäristöjournalismin tarpeellisuutta.

Ryhmätyöt osoittivat, että nigerialainen ympäristöjournalismi painottuu tällä hetkellä saasteiden ja myrkkyjen aiheuttamiin ongelmiin sekä maankäyttökiistoihin. Toinen ryhmä päätti tehdä juttu- ja kuvitussuunnitelman myrkyllisten jätteiden aiheuttamista ympäristöpäästöistä ja toinen rakennusten purkamisen aiheuttamista ongelmista.

Toisena kurssipäivänä Citizens Centerin johtaja Nurudeen Ogbara esitteli Nigerian ympäristölainsäädännön tilaa ja ongelmia. Hän totesi sen olevan erittäin puutteellista ja kehittymätöntä.

Richard Akinola Centre for Free Speech ‑järjestöstä valotti sananvapauslainsäädännön ongelmia Nigeriassa. Hän kertoi, että periaatteessa Nigeriassa on sananvapaus, mutta maan turvallisuuden varjolla viranomaiset voivat puuttua lehtikirjoitteluun ja rajoittaa esimerkiksi ympäristötietojen antoa.

Suomalainen näkökulma koulutuksessa

Itse pidin kurssilla kaksi ennakolta valmisteltua esitelmää sekä useita kommenttipuheenvuoroja muiden esiintyjien alustusten jälkeen käydyissä keskusteluissa.

Molemmat esitelmät herättivät runsaasti keskustelua. Kysymyksiä esitettiin mm. suomalaistoimittajien työtavoista, tiedonsaantimahdollisuuksista, koulutuksesta ja korruptiosta.

Esittelin kurssilla myös suomalaisen Ympäristötoimittajat ry:n toimintaa ja kannustin nigerialaistoimittajia verkostoitumaan.

Kurssilaiset olivat hyvin innostuneita. Osalla oli suorastaan palava halu tarttua ongelmiin ja kirjoittaa terveellisemmän ja turvallisemman ympäristön puolesta. Kaikkien alustusten jälkeen käytiin erittäin vilkasta keskustelua.

”Nyt vasta huomaisin, kuinka paljon enemmän pitäisi kirjoittaa ympäristöasioista. Vähän on huono omatunto, että ympäristöasiat eivät ole lehdessä olleet tarpeeksi näkyvästi esillä”, päätoimittaja Akanimo Samson murehti.

Kirjoittaja on Ympäristötoimittajat ry:n puheenjohtaja. Hän oli suomalaisena kouluttajana mukana Vikesin ympäristöjournalismin kurssilla Port Harcourtissa Nigeriassa syyskuussa.

ERA:n toiminnanjohtaja Nnimmo Bassey esitteli kurssilla paikallisia ja globaaleja ympäristöhaasteita.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Kirjoitettu kategoriaan Nigeria ja liittyy aihesanoihin , , . Tee kirjanmerkki tänne.